Voorwaarden

Iedereen die deelneemt aan de activiteiten gaat akkoord met deze algemene voorwaarden. 

Inschrijven

Je kan inschrijven via de buttons in het aanbod of door te mailen.  

Bij inschrijving wordt algemene informatie gevraagd zoals e-mail, telefoonnummer, leeftijd van het kind, vermoedelijke bevaldatum, etc. Wijzigingen meld je zo snel mogelijk zodat de gegevens aangepast kunnen worden.

We werken meestal met reeksen en met een minimum en maximum aantal deelnemers. Je schrijft altijd in voor een volledige reeks. Inschrijving is pas definitief na betaling. 

Annulatie kan tot 4 weken voor de aanvang van de activiteit zonder kosten. Bij annulatie minder dan 4 weken voor de aanvang van de activiteit, moet de som betaald worden tenzij je zelf iemand aanbrengt om je plaats in te nemen. 

Bij onvoldoende inschrijvingen wordt de reeks geannuleerd en het betaalde bedrag teruggestort.

Indien een activiteit of reeks volzet is, kan je je naam laten noteren op een wachtlijst.  

Afwezigheid

Als je een sessie niet kan bijwonen, dien je dit tijdig te melden via telefoon of e-mail. Deze sessie kan niet ingehaald of terugbetaald worden.

Betaling

Inschrijving is pas definitief na betaling. Wanneer de betaling niet wordt uitgevoerd, behoudt de docent zich het recht om de toegang van de sessies te weigeren tot dit in orde is gebracht. 

Huisregels

* Wees op tijd (5 minuten voor aanvang) zodat we tijdig, in alle rust en samen kunnen starten.

* Geef voor start van de sessie aan als je gewond of ziek bent of bij andere bijzonderheden. Bij twijfel raadpleeg je eerst een arts.

* Zorg voor gemakkelijke, loszittende kledij en laat je juwelen thuis.

* Voorzie een matje om je eigen plekje te maken en een dekentje voor de ontspanning. 

Privacy

Tijdens de activiteiten kunnen foto’s en ander beeldmateriaal gemaakt worden, die kunnen gebruikt worden op de website, Facebookpagina en ander promotioneel materiaal. Indien je dit liever niet hebt, dien je dit schriftelijk te melden.

Ongevallen en aansprakelijkheid

We zijn niet aansprakelijk voor 

– blessure, lichamelijk letsel of gebeurtelijke ongevallen: hiervoor kan je zelf een verzekering afsluiten.

– verlies of beschadigen van persoonlijke bezittingen van de deelnemers.

Afwezigheid of ziekte van de docent

Wanneer een activiteit niet kan doorgaan omwille van ziekte of afwezigheid van de docent, wordt er gezocht naar een alternatieve datum voor de activiteit. Indien dit niet mogelijk is binnen een redelijke tijd, zal de activiteit terugbetaald worden.

Ivm de huidige COVID-maatregelen zullen de sessies online doorgaan indien de maatregelen stipuleren dat er geen real-life sessies mogen doorgaan.